Plan Social da primera asistencia a 12 familias afectadas por incendio en Santiago